Warunki promocji „Kod rabatowy –  Newsletter”

I. Postanowienia wstępne

1.Niniejsze warunki promocji pod nazwą: „Kod rabatowy – Newsletter” określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej również: „Warunki Promocji”).

2.Organizatorem promocji „Kod rabatowy – Newsletter” (dalej również: „Promocja”) Libero Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa, ul. Gwiaździsta, 53-413 Wrocław.

3.W Promocji mogą uczestniczyć Klienci, którzy otrzymali od Organizatora kod rabatowy – po spełnieniu warunków udziału w Promocji stają się uczestnikami Promocji (dalej również: „Uczestnik Promocji”). Promocja skierowana jest wyłącznie do osób, które zapisały się do Newslettera na stronie www.elibero.pl. Organizator w terminie nie dłuższym niż 3 dni od zapisania się przez Klienta do usługi Newsletter wysyła kod rabatowy na adres mailowy Klienta podany przez Klienta celem zapisania się do Newslettera.

II.Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji

1.Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji na zasadach określonych w Warunkach Promocji z Promocji obejmującej udzielenie Uczestnikowi Promocji bonu rabatowego – 20 % od początkowej (regularnej) Ceny sprzedaży brutto Produktów znajdujących się w aktualnej ofercie w sklepach stacjonarnych Libero (lista sklepów na stronie www.elibero.pl

2.Promocja obowiązuje do odwołania (dalej również: „Czas trwania Promocji”), z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej.

3.Aby wziąć udział w Promocji, należy:

  1. zapisać się na usługę Newsletter, zgodnie z Regulaminem;
  2. zapoznać się i zaakceptować Warunki Promocji;
  3. wydrukować kupon z kodem lub pokazać kupon na urządzeniu mobilnym w sklepie stacjonarnym; a następnie zakupić towar z rabatem.

 

4.Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Sklepie Internetowym, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.

5.Rabat będzie udzielony w taki sposób, że regularna Cena za Produkt lub Produkty zakupione przez Uczestnika Promocji w sklepach stacjonarnych Libero zostanie pomniejszona o wysokość Rabatu, tj. -20 %, liczonego od pełnej, regularnej Ceny Produktu.

6.W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Produktów objętych Promocją, Rabat naliczany jest od łącznej Ceny zakupionych Produktów objętych Promocją.

7.W Czasie trwania Promocji, każdy Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji tylko jeden raz.

 

III. Reklamacje

1.Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: biuro@elibero.pl lub listownie na następujący adres Organizatora: Libero, ul. Żagańska 116, 68-200 Żary.

2.W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.

  1. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.

4.Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.

 

IV. Postanowienia końcowe

1.Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem – www.libero.pl

2.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji

F

Korzystając ze strony zgadzasz się na używanie ciasteczek więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close