Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) realizując obowiązek informacyjny niniejszym informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma LIBERO SP. Z O.O., Spółka Komandytowa. z siedzibą Wrocław, ul. Gwiaździsta 8/83, 53-413 Wrocław, kontakt w sprawie danych osobowych biuro@elibero.pl

2. Cele i podstawy przetwarzania
Twoje dane osobowe przetwarzamy:
a) spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawienia lub przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO) – przez okres jaki przepisy prawa nakazują przechowywać dane,
b) na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody w celu określonym w treści zgody (podstawa z art.6 ust. 1 lit. a RODO)
c) w celu zawarcia umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art.6 ust. 1 lit. b RODO);
d) w celu wykonania i na podstawie zawartej z nami umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
e) w celu wykonania nałożonych na nas wymogów ustawowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
f) w celu analitycznym tj. optymalizacji naszych produktów na podstawie Twoich uwag, optymalizacji procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej w tym usług obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, reklamacji, doboru usług do potrzeb naszych klientów, co jest naszym prawnym uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO)
g) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnym uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO);
h) w celu badania satysfakcji klientów i określenia jakości naszych usług, co jest naszym prawnym uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO);
i) w celu oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni Administratora Danych) co jest naszym prawnym uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO).

3. Kategorie danych, które przetwarzamy
Przetwarzamy następujące kategorie danych: podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe; elektroniczne dane identyfikacyjne i kontaktowe; dane identyfikacyjne i kontaktowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą; dane potrzebne do przygotowania oferty marketingowej; dane wymagane na potrzeby zawarcia i wykonania umów oraz sprzedaży produktów i usług, wystawienia faktury i realizacji płatności, obsługi posprzedażowej w tym obsługi reklamacji oraz dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. W szczególności będziemy przetwarzać dane takie jak: imię (imiona) nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, firma lub nazwa Spółki reprezentowanego podmiotu, adres kontaktowy, nazwę firmy lub spółki, numer NIP, numer REGON, adres siedziby, adres do korespondencji, numer rachunku bankowego, elektroniczne dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line w tym adres IP, lokalny adres IP, nazwa hosta.

4. Odbiorcy danych
Twoje dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
– podwykonawcom czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu: firmy kurierskie, firmy informatyczne, firmy hostingowe, firmy marketingowe oraz pozostałym podmiotom świadczącym usługi, niezbędne w celu zrealizowania warunków umowy
– organom publicznym na ich uzasadnione żądanie lub gdy będzie to konieczne dla obrony przed roszczeniami lub dochodzenia naszych roszczeń.

5. Okres przechowywania danych
Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
Podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

6. Twoje prawa
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania.

7. Twoje prawa
Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych powołanego zgodnie z Art.34.Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

10. Informacja o wymogu /dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia umowy lub wykonania usługi. Jeśli nie podasz danych możemy odmówić zawarcia umowy lub odmówić wykonania usługi.

 

 PLIKI “COOKIES”

 

  1. Serwis Usługodawcy  używa plików   „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
  2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
  3. W ramach Serwisu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz analityczne.
  4. Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Serwisu).
  5. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  6. Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Serwisu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie serwisu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisu.
  7. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.   Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

F

Korzystając ze strony zgadzasz się na używanie ciasteczek więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close